Iščemo nove sodelavce za delo v podjetju in sicer kemijskega tehnika/čarko!

Z GORIVNIMI CELICAMI PRINAŠAMO PRIHODNOST

Ker želimo vsi živeti v ravnotežju usklajenem s čistim in zdravim okoljem.

Z GORIVNIMI CELICAMI PRINAŠAMO PRIHODNOST

Ker želimo vsi živeti v ravnotežju usklajenem s čistim in zdravim okoljem.

Z GORIVNIMI CELICAMI PRINAŠAMO PRIHODNOST

Ker želimo vsi živeti v ravnotežju usklajenem s čistim in zdravim okoljem.

Z GORIVNIMI CELICAMI PRINAŠAMO PRIHODNOST

Ker želimo vsi živeti v ravnotežju usklajenem s čistim in zdravim okoljem.

Združujoči znanje kemičnih katalitičnih procesov in vizijo obilne in čiste energije v prihodnosti, mi, v podjetju Mebius neprestano razvijamo nove in bolj učinkovite PEM GC komponente. V prehodu na vodikovo gorivno paradigmo bo razvoj boljših protonsko prevodnih membran, plinsko-difuzijskih elektrod in membransko-elektrodnih sklopov (MEA), ki tvorijo jedro vsake zasnove sistema na vodikove gorivne celice, pripeljal cenovno učinkovitost in energetsko gostoto na ravni, ki so več kot kompetitivne s trenutnimi, splošno uporabljanimi metodami proizvodnje energije.